Příměstské tábory Bertík

Pouze pro děti 1. stupně ZŠ

Na příměstské tábory Bertík je poskytována finanční podpora EU v rámci projektu Příměstské tábory Šternberk, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009240. Obsahem projektu Příměstské tábory Šternberk je organizace příměstských táborů v době školních prázdnin ve Šternberku. V letošním roce (stejně jako v minulém) bude v době letních prázdnin realizováno 8 turnusů příměstských táborů.

Zkušenosti s pořádáním táborů

Ročně projde přes naše tábory přes 400 dětí!

Naše tábory najdete také v jiných městech

Příměstské tábory Olmík - Olomouc
www.taboryolmik.cz

Příměstské tábory Kubík - Uničov
www.taborykubik.cz

Podej přihlášku!

Zvažte podání přihlášky včas, místa se rychle plní!